Homework

You are currently viewing Homework
Computer on a brown soffa next to a white blanket

Today we sit or rather half-stay at home in Kristina’s sofa and work with AIKKIYA. We work with our educational material. We have looked at how lessons for high school students can look like. We have also started to look at how we should work with companies that are to be certified.

Last but not least, we have brainstormed thoughts about our most important section; our members and what we can do together. For example
to start this blog
to publish a calendar on the website where you can book activities
to start a journal that will be issued to all members

Don’t really know what to call that section, but right now we’re calling it the association, it simply represents how we want us to unite to protect our amazing democracy.

We have so much left to do and it is so exciting and fun. We love it! <3 <3 <3

Today it was Carina at the keys

I dag sitter vi eller rättare sagt halvligger vi hemma i Kristinas soffa och jobbar med AIKKIYA. Vi jobbar med vårt utbildningsmaterial. Vi har tittat på hur lektioner för högstadieelever kan se ut. Vi har också börjat titta på hur vi ska jobba med företag som ska certifieras.

Sist men inte minst har vi bollat tankar kring vårt viktigaste ben; våra medlemmar och vad vi kan göra tillsammans. T ex

  • att starta den här bloggen
  • att lägga ut en kalender på hemsidan där man kan boka aktiviteter
  • att påbörja en tidskrift som ska ut till alla medlemmar

Vet inte riktigt vad vi ska kalla det benet, men just nu kallar vi det benet Association. Förening på svenska, det står helt enkelt för hur vi vill att vi ska förena oss för att värna om vår fantastiska demokrati.

Vi har så mycket kvar att göra och det är så spännande och kul. We love it! <3 <3 <3

I dag var det Carina vid tangenterna