Eurovision

You are currently viewing Eurovision
Dark background with a star in gold with text "Dare to Dream" next to it.

Wake up

Madonna ended with a message to all of us. For peace? For the climate? For what you want it to stand for.

For democracy to be threatened, did I think or is it “too late for love”?

Russia’s attempt to influence struck down as a bomb in Austria; “I was drunk” or was it too much “Soldi” that attracted?

What is really “Truth” in these times of fake news? Democracy is “Bigger than us”, we all live in Europe and have taken democracy for granted for too long.

“Replay” back to the basic idea with all equal values ​​of equality and all that unites us, we are all “a Friend of a friend” and in the end it was clear.

“Arcade” went out through the TV boxes with its finely tuned ballad: “Loving you is a losing game”.

No!! “Scream” We can’t lose. Not if we all get together and stand strong. We are so many more than them. “Say na na na” to all forms of extremism.

Dark background with a golden star and the text "Dare to Dream" next to it.

Wake up

Madonna avslutade med ett budskap till oss alla. För fred? För klimatet? För vad du vill att det ska stå för.

För att demokratin är hotad tänkte jag eller är det ”too late for love”? 

Rysslands försök att påverka slog ned som en bomb i Österrike; ” Jag var full” eller var det alltför  mycket ”Soldi” som lockade? Vad är egentligen ”Truth” i dessa tider av fake news?

Demokratin är ” Bigger than us”, vi alla som lever i Europa och har tagit demokratin för givet alltför länge. ”Replay” tillbaka till grundtanken med alla likas värde jämlikhet och allt det som förenar oss, vi är alla ”a Friend of a friend” och till slut stod det klart.

”Arcade” tog sig ut genom tv rutorna med sin finstämda ballad: ” Loving you is a losing game” . Nej!!

”Scream” Vi kan inte förlora. Inte om vi alla går samman och säger ifrån. Vi är så många fler än dom. ”Say na na na” till all form av extremism.

Blond smiling lady
By Marie